1642005231821

STARTUP THAILAND CLUB EP.2 “Angel Investor”

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเปิดมุมมองนักลงทุนแองเจิลแบบไฮบริด ผ่าน FB live และ ทรูดิจิทัล ปาร์ค ที่จะผลักดันการรวมกลุ่มของแองเจิลอินเวสเตอร์ในอีโคซิสเต็มส์ของไทย ในหัวข้อ STARTUP THAILAND CLUB EP.2 “Angel Investor” ที่จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือเอ็นไอเอ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *