Loading

ทำไม TBAN จึงเป็นทางเลือกที่ใช่สำหรับนักลงทุน

สำหรับนักลงทุนอิสระที่สนใจกลุ่มสตาร์ทอัพ TBAN มีเครือข่ายที่เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐที่ให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพในหลายสาขา ทำให้นักลงทุนเข้าถึงสตาร์ทอัพที่ถูกใจและมีคุณภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งสตาร์ทอัพเหล่านี้ยังได้รับการคัดกรองจากหน่วยงานรัฐ ทั้งที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด งานวิจัย และทุนให้เปล่า

ไม่เพียงแต่จะมีเครือข่ายในประเทศ สมาคมยังมีเครือข่ายพันธมิตรนักลงทุนอิสระต่างประเทศผ่าน WBAF World Business Angel Investment Forum และสำนักงานของ WBAF ในประเทศไทยผ่าน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสวทช เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสามารถเข้าถึงดีลที่น่าสนใจในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจด้านอื่นๆ ให้กับสมาชิกนักลงทุนอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอัพเดทวงในของอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพ การจัดหาดีลการลงทุน การกลั่นกรองข้อมูลสตาร์ทอัพ การจัดเวที Pitching การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนเพื่อเข้าถึงบริการภาครัฐ ทั้งด้านภาษีและกระบวนการทำเอกสารเข้าออกหรือสมาร์ทวีซ่า

ตอบโจทย์ธุรกิจสตาร์ทอัพด้วย TBAN

สตาร์ทอัพในธุรกิจที่เพิ่งเริ่มตั้งไข่ และต้องการนำส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาด หรือจะเป็นสตาร์ทอัพที่มีลูกค้าบางส่วนแล้วและต้องการขยายตลาด หรือเป็นธุรกิจที่เติบโตมาได้ระยะหนึ่งและต้องการขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดด สมาคมมีนักลงทุนอิสระที่เปิดกว้างทุกแนวคิดที่น่าสนใจ ไม่จำกัดหมวดหมู่ธุรกิจ และคร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจที่จะช่วยเชื่อมโยงหาพันธมิตรธุรกิจและขยายตลาด รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่สนับสนุนด้านสตาร์ทอัพและนวัตกรรม พร้อมประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาดและเทคโนโลยีจากนักลงทุนอิสระแต่ละท่าน

สมาคมจัดเตรียมกิจกรรมสำหรับสมาชิกสตาร์ทอัพ
– ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น เทคนิคการทำ Pitching การจัดทำ รูปแบบธุรกิจ (Business Model Canvas)และความรู้ด้านการเงินสำหรับคนที่ไม่มีความรู้การเงิน
– ระดับกลาง การบ่มเพาะธุรกิจ ที่เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และฝึกสอน
– ระดับขยายการเติบโต (Roll up step) การจับคู่ธุรกิจ และฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การจำลองธุรกิจเสมือนจริง
– พร้อมกิจกรรมที่จะช่วย “ลับเขี้ยวเล็บ”การทำธุรกิจ ทั้งการ Pitching ขั้นสูง การเจรจาการขายที่ทรงพลัง และการทำงบประมาณค่าใช้จ่าย ทั้งยังได้รับการเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปีละสองครั้ง

มาร่วมพัฒนาเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศน์สตาร์ทอัพไทยไปกับเรา

  • เข้าถึงเครือข่ายนักลงทุนแองเจิลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดพัฒนาโครงการร่วมกัน
  • เข้าถึงสตาร์ทอัพที่น่าจับตามอง และร่วมกันส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบโครงการหรือการจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอไอเดียธุรกิจ (Pitching event)
  • รับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองจากนักลงทุนและสตาร์ทอัพ
Shopping Basket