0827 27-28 กันยา NSTDA Deep tech Accel

NSTDA Deep Tech Acceleration Platform

ร่วมเป็นกรรมการเพื่อคัดเลือกสตาร์ทอัพ ผ่านระบบ Webex งาน NSTDA Deep Tech Acceleration Platform หรือแพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก จัดโดย เมืองนวัตกรรมอาหาร Foodinnopolis สวทช.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *